برنامه نویس back-end.netcore تعداد مورد نیاز: 3 نفر

شرح موقعیت شغلی:

وب سایت ملکی دلتا از چند نفر برنامه نویس Backend که از توانایی های زیر برخوردار باشند ، دعوت به همکاری می نماید :

- مسلط به Asp.Net Core

- مسلط بر مفاهیم ORM و Entity Framework

- مسلط به زبان برنامه نویسی #C

- مسلط به WebApi , Restful Api

- مسلط به مفاهیم میکروسرویس و gateway

- آشنا با مفاهیم Docker

- آشنا با مفاهیم NoSQL

- آشنایی با الگوهای طراحی شی گرا

- آشنایی با الگوهای طراحی Design Pattern

- آشنایی با Clean Coding & Refactoring

- حداقل سه سال سابقه کار در زمینه‌ی مرتبط

- پیگیر و متعهد در انجام امور در زمانهای تعیین شده

- شناخت فرآیند مهندسی نرم‌افزار و آشنایی با مفاهیم RUP و SCRUM

ارسال رزومه برای شغل برنامه نویس back-end.netcore

فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها فایل رزومه خود را آپلود کنید.
توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.